O firmě Techneese

 

Jsme moderní poradenskou firmou v oblasti lidských zdrojů, specializující se na technické profese a executive search. Nabízíme své profesionální služby společnostem, které lidské zdroje považují za jednu z nejdůležitějších oblastí svého rozvoje při naplňování svých smělých vizí strategie.

V oblasti lidských zdrojů a moderní personalistice jsme svým klientům partnerem . Reagujeme na měnící se trh v oblasti potřeb zaměstnavatelů .

Nároky na profil odpovídajících kandidátů jsou pro nás zásadní a jako jediní jsme schopni profilové kandidáty ještě doškolit a potřebnou odborností dovybavit.

Naše klienty zastupujeme na akcích , pracovních veletrzích a propagujeme v sociálních sítích a na regionálních akcích.

KONTAKT

TECHNEESE

obchodní značka společnosti Advey services s.r.o.

ADRESA:

VĚDECKOTECHNOLOGICKÝ PARK

TECHNOLOGICKÁ 372/2

708 00 OSTRAVA

Kontakt


Kontakt